ختم جهت غلبه بر دشمن

بعضی از بزرگان فرموده اند : هر کس با ایمان سوره مبارکه مرسلات را صد بار بخواند هرگز

دشمنش موفق به تعدی و ظلم به او نشود و بر خصم غلبه کند و دشمنان وی مغلوب و

مقهور گردند

 

 

منبع : خواص آیات قرآن کریم ص 193

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.