ختم سوره یس برای ایجاد دشمنی بین دو حرام

اگر می خواهی دشمنی بین دو حرام واقع شود سوره یس را بر هفت تکه نان

بخواند سپس آن نانها را به دو سگ نر و ماده بدهد تا بخورند عداوت شدید

میان آن ها به وجود آید

 

منبع : سرالمستتر ص 38

 

 

 

 

6 comments on “ختم سوره یس برای ایجاد دشمنی بین دو حرام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.