ختم مجرب برای غالب شدن بر دشمن

عن الصادق علیه السلام: … و من کتبها و علقها علیه لم یقف بین یدی حاکم الا و دخذ حقه و قضی حاجته و لم یتعد علیه احد ولا ینازعه احد الا و ظفر به و خرج عنه مسرورا و کان له حصنا.

امام صادق علیه السلام فرمود: … و هر کس سوره مبارکه انفال را بنویسد و به بازوی خود ببندد چون نزد حاکمی برود حق خود را بگیرد و حاجتش برآورده شود و با هر کس منازعه نماید پیروز شده و مسرور و خوشحال گردد و مانند حصار محکمی برای او باشد.

 

 

منبع : متن وترجمه البرهان فی تفسیر القرآن ج6 ص 2

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.