دستور برای رفع شر ظالم و دشمن

صاحب روض الافکار از غزالی نقل کرده : چندین نفر از صالحین و ارباب القلوب گفته اند

هر کس در دو رکعت نماز صبح ( نافله و واجب ) سوره های انشراح و فیل را بخواند دست

هیچ ظالم و دشمنی به او نخواهد رسید .

صاحب روض الافکار می گوید : این کلام صحیح هست و هیچ شکی در آن نیست .

 

منبع : کشف الخفاء ج 2 ص 270

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.