دعا جهت دفع دشمن

از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام منقول است : هر کس با ایمان را دشمنی باشد قوی سوره مبارکه

نوح را به جهت دفع دشمن 1001 بار با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن بخواند خداوند متعال وسیله غلبه

و پیروزی او را بر دشمنش فراهم گرداند و ضرری از آن دشمن به وی نرسد .

 

 

منبع : خواص آیات قرآن کریم ص 185

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.