ذکر برای دفع دشمن

در جواهر المکنون آمده است برای دفع دشمن از روز پنج شنبه تا یک هفته هر روز 146 مرتبه بگوید :

حَسبِیَ اللهُ   البته آن دشمن دفع خواهد شد . بعضی از بزرگان آن را مجرب می دانند

 

 

منبع : مخازن ج 1 ص 233

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.