ذکر جهت دفع دشمن

حضرت امام رضا علیه السلام فرمودند : برای دفع دشمن توانا اسم مبارک الحسیب

را ورد خود ساخته روزی 80 مرتبه بخواند اگر از روز پنج شنبه شروع کند زودتر مظفر و

غالب می گردد

 

 

منبع : بحرالغرائب ص 79

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.