ذکر جهت دفع دشمن

هر کس سه روز روزه بگیرد و افطار به حلال کند و کم بخورد و در مدت این سه روز مداومت

بر ذکر شریف الخافض کند و در روز چهارم نیز روزه بگیرد و در خلوت دو رکعت نماز بگذارد و

متوجه قبله شود و برای دفع دشمن 70000 مرتبه الخافض بگوید و سپس سر به سجده نهد

و دفع آن دشمن را از خدا بخواهد از شر او و از شر شیطان ایمن می گردد

 

 

منبع : بحرالغرائب ص 45

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.