ذکر جهت غلبه بر دشمن

هر کس ما بین نافله و نماز واجب روز جمعه 100 مرتبه ذکر شریف القَهّار را به قصد غلبه بر دشمن

بگوید دشمنش مقهور و مغلوب می گردد و برایش صفای باطن پیدا می شود

 

 

منبع :بحرالغرائب ص 38

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.