ذکر برای دفع دشمن و افکندن هیبت در دل دشمنان

هر که ذکر زیر را پیش از آنکه صبح طلوع نماید صد بار بگوید و در وقت طلوع تمام نماید

پس از خدای تعالی حاجت خواهد از دفع دشمن و افکندن هیبت در دل دشمنان و حاسدان

از پریان و آدمیان حق سبحانه و تعالی حاجتش درهمان وقت روا گرداند

و هر که این ذکر را در این وقت بنویسد و با خود نگاه دارد هر چیزی که خواهد از این

حاجت مذکوره در حال بسرعت اثر صلاحیت آن ظاهر گردد

أَغِثْنِي‏ يَا غِيَاثَ‏ الْمُسْتَغِيثِينَ

 

 

منبع : اسرار المقاصد ص 12

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.