ذکر برای دفع دشمن

چنانچه دشمنی دارد که نمی تواند آن را دفع کند از خمیر 1000 گلوله ساخته و بر هر یک اسم

شریف القوی را یک مرتبه بگوید . سپس آن ها را به خورد مرغ دهد . دشمن دفع خواهد شد

 

 

منبع : جنات الخلود ص 7

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.