ذکر مجرب جهت اورده کردن دشمن

هر کس را دشمن قوی تهدید کند یا لشکر مهاجمی به محلی حمله ور شوند و یا در محاصره

خصم افتد و از دفع عاجز و ناتوان باشد و قدرت مقاومت در خود نبیند در 31 روز در هر

شبانه روزی به نیت اواره شدن آن دشمن 10000 مرتبه اسم شریف المذل را بخواند

آن دشمن با خواری و مذلت رانده می شود . و اگر قصد هلاکت دشمن را داشته باشد

باید به یک اربعین برساند البته آن کس هلاک می گردد

 

 

منبع : بحرالغرائب ص 53

 

 

 

 

 

2 comments on “ذکر مجرب جهت اورده کردن دشمن

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.