ذکر مجرب برای هلاک شدن و آوارگی دشمن

هر که هلاک دشمن خواهد هقت روز روزه دارد و حیوانی نخورد

و هر روز 111 مرتبه بخواند دشمن هلاک شود یا آواره گردد

البته و اگر دوستی خواهد هر روز 180 بار بخواند تا چهل روز آنکس از

دوستی او حیران شود

 

یا جبّارُ تَجَبَّرتَ بالجَبَروُتِ والجَبَروُتُ فی جَبَروُتِ جَبَروُتِکَ یا جَبّارُ

 

 

 

منبع : کونوز الاسرار ج 1 ص 111 و 112

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.