نماز برای رضای خصما و دشمنان

از پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله)روایت شده است که هر کس می خواهد خداوند از او خصما

را راضی کند، باید چهار رکعت نماز هر وقت که خواهد بخواند، در رکعت اول بعد از حمد بیست و

پنج مرتبه سوره توحید و در رکعت دوم بعد از حمد پنجاه بار سوره توحید و در رکعت سوم بعد

از حمد هفتاد و پنج بار و در رکعت چهارم بعد از حمد صد بار سوره توحید بخواند، پس اگر

خصما او به عدد رمل باشند خداوند به رحمت واسعه خود آنها را راضی گرداند و نمازگزار مانند

برق خاطب بی حساب به بهشت رود یا اول گروهی که وارد شود. مولف گوید: آنچه را از حق

مردم روشن است باید صاحبش را راضی کند

 

 

منبع : راهی به سوی خدا،ص 295

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.