ختم جهت حفظ از حیوانات موذی

از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام منقول است : هر کس با ایمان سوره مبارکه

سبا را برکاغذ با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن بنویسد و بر جامه پیچد و با خود

دارد از جمیع حیوانات موذی محفوظ ماند و مادام که با او باشد هیچ آفتی به او نرسد

 

 

منبع : خواص  آیات قرآن کریم ص 130

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.