دعا جهت ایمن شدن از عقرب گزیدگی

ثعلبی در تفسیر خود آورده كه هر كس درهر شبانه روز بر حضرت نوح علیه السلام به این وجه

درود فرستد كه “السلام علی نوح فی العالمین” از عقرب در این دنیا و در آن دنیا ضرری به او نرسد

 

 

منبع : درمان با قرآن، ص54

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.