ذکر برای رفع ناسپاسی و وسوسه

کسی که ناسپاسی و وسوسه بر او غالب باشد و در طلب رزق مضطر گشته و

علی الدوام در تکاپوی روزی سرگشته است اگر سه روز در هر روزی 496 بار بگوید :

الوکیل الله به شرط صوم ( روزه ) و طهارت و خلوت خدای متعال او را از آن وسوسه نجات

دهد و اگر نتواند بعد از نماز صبح هر روز پیش از آن که سخن گوید 60 بار بخواند همین

خاصیت را دارد

 

منبع : هزار و یک ختم ص 381

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.