دعا جهت خلاصی از وسوسه های شیطانی

از پیامبر اكرم نقل شده است: اگر سوره دخان را بنویسد و به همراه داشته باشد از مكر و

حیله های شیطان درامن است و اگر این نوشته را شب هنگام زیر سر خود بگذارد در خواب

رویاهای شیرین و خوش می بیند و از اضطراب شبانه خلاص می شود

 

 

منبع : درمان با قرآن، ص95

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.