برای کسی که زیاد می ترسد

برای کسی که زیاد می ترسد :

به تجربه رسیده که اگر کسی زیاد می ترسد بگوید :

کهیعص حمعسق و لَا حَوْلَ‏ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ‏ الْعَلِيِ‏ الْعَظِيمِ  ترس از بین خواهد رفت

 

منبع : کلیات مجمع الدعوات ص ۱۵۴و ۱۵۵

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.