ختم برای رفع خوف و ترس

برای رفع خوف و ترس در شب جمعه 70 بار حمد و 1001 مرتبه توحید را بخواند و 7

دانه خرما در جانماز حاضر باشد . بعد از فراغ به آن ها بدمید و هر روز صبح ناشتا

یکی ازآن ها را بخورید رفع خوف خواهد شد این دستور از مرحوم نخودکی ره

نقل شده است

 

 

منبع : دو هزار دستور العمل مجرب ص 231

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.