دعای مجرب جهت رفع ترس و اطمینان پیدا کردن

هر که ترسان از حاکم یا ظالم باشم و یا دزد ، و یا در بیابان باشد این کلمات را

بر زبان جاری نماید مطمئن خواهد شد و مکرر تجربه شده است و باید از ده بار

کمتر نخواند اول بسم الله را ده بار بگوید و بعد آن این کلمات را بگوید :

 

لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم کهیعص حمعسق

 

 

 

منبع : اسرار المقاصد ص 138

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.