دعا جهت برطرف شدن خوف و ترس

از حضرت صادق علیه السلام روایت شده است كه نوشتن سوره فتح و همراه داشتن آن هنگام

خصومت و نزاع موجب ایمنی شده و درهای خیر و خوبی بر او گشوده می شود و اگر این سوره را

نوشته و بشویند و از آب آن نوشند و كسی كه خوف و ترس دارد ان را بنوشد از آن خلاصی یابد.

 

 

منبع : تفسیرالبرهان،ج5، ص 177

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.