دعا جهت درمان خفقان و اضطراب

هر کس با ایمان را خفقان و اضطراب دل گرفته باشد سوره مبارکه

قریش را بر شربتی یا طعامی با نیت خالص و توجه به خدا و معنی

آن بخواند و بخورد شفا یابد

 

منبع : خواص آیات قرآن کریم ص 226

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.