ختم جهت ایمنی از جن و پری

از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام منقول است : هر کس با ایمان هفت بار سوره مبارکه

احقاف را به جهت جن و پری با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن بخواند بسیار موثر است و

مانع رسیدن آزار و اذیت از آن ها می شود

 

 

منبع : خواص آیات قرآن کریم ص 153

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.