دعا جهت در امان بودن از شر جن

امام صادق علیه السلام فرموده اند: هر كس سوره محمد را بنویسد و بر گردن آویزد شرّ

جنیان از او دفع می شود و در خواب و بیداری در امنیت است و اگر هنگام خواب این نوشته را ب

الای سر خود بگذارند از هر خطر ناگهانی به اذن خدا حفظ می شود

 

 

منبع : تفسیرالبرهان، ج 5، ص 53

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.