برای فهمیدن احوالات خویش در خواب

برای فهمیدن احوالات خویش در خواب :

بر کف دست راست خویش بنویسد  یا رومائیل سپس دست راست را بر گونه چپ قرار دهد و به خواب رود

گفته شده برای فهمیدن احوالات آن شخص مورد نظر در خواب بسیار مجرب و آزموده است .

 

 

 

 

منبع : تحفة الرضویة ص ۲۴۵

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.