برای فهمیدن نتیجه عمل در خواب

برای فهمیدن نتیجه عمل در خواب :

 

مرحوم  ابن العلم می گوید : مرحوم محدث نوری در دارالسلام خویش گفته است : اگر شخصی می خواهد بداند

که آیا فلان عملش به نتیجه خواهد رسید یا خیر این کلمات را قبل خواب هر کدام بر یکی از ناخن ها ی دست

چپ بنویسد ایتدا از شصت شروع کند   هو  ٬  هوه ٬  یا سو هو ٬ هواهن ٬ افسادین 

در خواب چنانچه شیرینی ببیند بر آن عمل پیروز خواهد شد و چنانچه ترشی ببیند به آن هدف نخواهد رسید

منبع : کشکول ابن العلم

در بعضی کتب آمده بر ناخن شصت  هو و بر انگشت اشاره بنویسد هوه و بر وسطی یلسو هو  و سومی

قواهنو بر نانخن انگشت کوچک افتادن

منبع : حاشیه کلیات مجمع الدعوات ص ۴۱

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.