جهت دیدن آینده در خواب و بیداری

مرحوم کشمیری در این باره می گوید : خواندن سوره ی مبارکه ی قدر مخصوصا در شب های ماه مبارک رمضان

شبی 1000 مرتبه بسیار خوب است و اگر کسی از شب اول ماه رمضان تا شب 23 ام هر شب شبی 1000

مرتبه بخواند در خواب یا بیداری آینده آن کس را به او نشان می دهند . خودم چند سال انجام دادم .

 

 

منبع : رَوح و ریحان ص 78

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.