ختم جهت دیدن مطلوب در خواب

اگر کسی بخواهد مطلوب او را به او نشان دهند این دعا را 25 مرتبه با وضو قبل از

خواب بخواند :

 

اللهُمَّ بِنُبُوَّةِ الاِلهِیَّةِ وَعَظَمَةِ الصَّمَدانِیَّةِ وَ سَطوَةِ الرُّبُوبِیَّةِ وَعِزَّةِ الجَبَروتِیَّةِ وَ قِدمَةِ الفَردانِیَّةِ

وَ قُدرَةِ الوَحدانِیَّةِ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تُرِيَنِي …..

 

و بگوید که خدایا فلان مطلب را در خواب به من بنما

 

 

 

منبع : رهنمای گرفتاران ص 339

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.