دعا برای راهنمایی در خواب

از ائمه نقل است که اگر چنانچه یکی از شیعیان ما امر مهمی داشته باشد و نمی تواند

انجام دهد یا نمی داند که نتیجه آن چه خواهد شد این عمل را انجام دهد :

بعد از نماز عشاء 1000 مرتبه بگوید یا کریم و بعد از آن 1000 مرتبه صلوات بفرستد و

آنچه را که قصد دارد بعد از صلوات در ذهنش بیاورد سپس بخوابد در خواب او را راهنمایی

خواهند کرد . این نیز به تجربه ثابت شده است

 

منبع : منتخب الختوم ص 70 و 71

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.