دیدن رسول خدا در خواب

دیدن رسول خدا در خواب :

هر کس با ایمان خواهد که حضرت رسول اکرم صل الله علیه و آله را در خواب ببیند در اول شب جمعه از ماه

مبارک رمضان غسل کند و جامه پاک بپوشد و بعد از نماز خفتن ( عشاء ) دوازده رکعت نماز نافله گزارد سپس

سوره مزمل را یک بار بخواند و بعد از آن هزار بار صلوات فرستد و بعد از آن بخوابد مطلبش حاصل آید .

 

منبع : خواص آیات قرآن کریم ص ۱۸۸

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.