صلوات جهت دیدن پیامبر در خواب

صلوات جهت دیدن پیامبر در خواب :

 

۱- اللَّهُمَ‏ صَلِ‏ عَلَى‏ مُحَمَّدٍ النَّبِيِ‏ الْأُمِّي‏

 

این صلوات را میرزای نوری در دارالسلام نقل نموده است و می فرماید کسی که در روز جمعه هزار مرتبه این

صلوات را بفرستد پیامبر را خواب زیارت می کند یا این که منزلش را در بهشت می بیند و اگر ندید تا پنج جمعه

تکرار کند که به فضل خداوند چیزی در خواب بیند که خوشحال گردد

 

منبع : مفاتیح الحاجات ص ۹۱

 

 

۲- اللَّهُمَ‏ صَلِ‏ عَلَى‏ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ‏ وَ سَلِّمْ‏ کَما تُحِبُّ وَ تَرْضی

این صلوات را محدث نوری در دارالسلام از کتاب جذب القلوب الی دیار المحبوب نقل کرده است و می فرماید

از اسباب تشرف به لقاء رسول خدا صل الله علیه و آله در خواب مداومت بر این صلوات می باشد .

البته در کتاب مفاتیح الحاجات این صلوات بدون کلمه سلم آمده است .

 

منبع : دایرة المعارف صلوات ص ۷۹

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.