ادعیة السِّر

از پیامبر اکرم صل الله علیه و آله از خداوند متعال جل شانه نقل کرده اند و حدود سی بند در موضوعات
مختلف می باشد
مرحوم سید بن طاوس و کفعمی و دیگران هر کدام قطعاتی از این ادعیه شریف را به تناسب موضوعات
آن در کتاب های ادعیه خویش از جمله بلد الامین و خصوصا مصباح ذکر کرده اند . مرحوم مجلسی در
بحارالانوار خویش بابی را به عنوان ادعیة السر ذکر کرده و در آن تمامی حدیث را که حدود ۱۸ صفحه
می باشد از بلد الامین مرحوم کفعمی آورده است . مرحوم مجلسی در فضیلت این ادعیه شریف
می گوید :
امام باقر علیه السلام از حضرت علی علیه السلام نقل است که حضرتش فرمود : برای پیامبر اکرم صل
الله علیه و اله سری بود که آن را به افراد اندکی تعلیم داد و فرمود : و من ( علی علیه اسلام ) نیز
می گویم – لعنت خدا و پیامبران و انبیاء و صالحان درگاهش بر کسی باد که این سرِّ فرستاده شده از
جانب خداوند متعال را به غیر از افراد راستگو و ثقه ٬ افشا کند ٬ سرّ او را کتمان کنید .
من از رسول خدا صل الله علیه و آله شنیدم که می فرمود :
ای علی قسم به خدا هر آنچه می گویم ( ادعیة السر ) خود با دو گوش و قلبم شنیدم و با چشمانم
دیدم ٬ اگر کلام خدا نبود ٬ ملام فرستاده او یعنی جبرئیل بود بپرهیز از انکه سرّ من را ضایع کنی ( و به
غیر اهلش تعلیم نمایی ) من از خدا خواستم هر که سرّ من را ضایع کرد ٬ عذاب جهنم بر او بچشاند ٬
اگاه و هوشیار باش ٬ بسیاری از مردم اگر چه عبادتشان اندک است اما اگر بدانند ٬ من به تو چه آموخته
ام ( و بخوانند ) ار برترین عبادت کنندگان و مجتهدین خواهند بود ٬ اگر نبود طغیان کنندگان این امت این
سرّ را ( برای همه ) نشر می دادم اما تو می دانی که دین در آن هنگام ( که طغیان هستند ) تضییع
خواهد شد . دوست دارم فقط آن را به راستگویان برسانی
هنگامیکه شبانه به آسمان رفتم به آخر اسمان هفتم رسیدم ٬ دیدم گوشه ای از عرش خدا حفره ای
بزرگ نور افشانی می کند رمانیکه می خواستم برگردم در کنار آن حفره نشستم شنیدم کسی ندا
می دهد ای محمد ٬ پروردگارت بر تو سلام می رساند و می گوید : تو برترین مخلوقات هستی و نزد
او علمی است که تمامی انبیاء و امت های آنان را از آن محروم بودند مگر تو و امتت ………
سپس حضرتش دعا را که حدود ۱۸ صفحه است ذکر می کنند این دعا دارای فقرات مختلف برای انواع
مطالب دنیوی و اخروری است .
در طی پست های بعدی تمامی این دعا برای شما عزیزان به ترتیب قرار داده خواهد شد
التماس دعا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.