ثواب کسی که بگوید مَا شَاءَ اللَّهُ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

1- حـضـرت صـادق (ع ) فـرمـود: هـرگـاه مـردى دعـا كـنـد و پس از دعا بگويد مَا شَاءَ اللَّهُ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

خـداى عـزوجـل فـرمـايـد: بـنـده مـؤ مـن دل به من نهاد و تسليم امر من گرديد حاجتش را بر آوريد.

 

2- جـمـيـل گـويـد: شـنـيـدم از حـضـرت صـادق (ع ) مـى فـرمـود: هر كه هفتاد بار بگويد: مَا شَاءَ اللَّهُ لَا حَوْلَ وَ لَا

قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ هفتاد نوع از نوع هاى بلا از او دور گردد كه آسـانـتـريـن آنـهـا خناق (و خفه شدن ) است ، عرض كردم :

فدايت شوم خناق چيست ؟ فرمود: بديوانگى دچار نشود (يا كشته نشود) كه خفه گردد.

 

 

منبع : اصول کافی ج 4 ص 289 روایت 1 و 2

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.