دعا برای شناسایی سارق

نقل از رسول گرامی صلی الله علیه و آله و سلم: «هر کس سوره یونس را بنویسد و

ان را در منزل خود قرار دهد و نام اعضای خانواده را ببرد، اگر در آنها عیبی باشد آشکار

می شود و اگر سوره یونس را در طشتی بنویسد و با آب پاکی آن را بشویند و شخصی

که متهم به سرقت است از آن بنوشد نمی تواند آن را قورت بدهد و در گلویش گیر کرده

و به سرقت اقرار می کند.

 

 

منبع : تفسیر البرهان ج3 ص 9

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.