ختم جهت ایمنی از شر حاکم و ظالم

بعضی از علما فرموده اند : هر کس با ایمان از جباری یا پادشاهی ترسد سوره مبارکه

تغابن را با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن بخواند و سپس نزد او رود از شر او

محفوظ ماند

 

منبع : خواص آیات قرآن کریم ص 175

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.