دعای مجرب برای آوارگی دشمن و ظالم

اگر ظالمی تو را آزار رساند و تو را اذیت کند و بخواهی که آواره شود قدی خاک از در خانه او بردار و

سوره عنکبوت را 101 بار بر ان خاک بخوان و جلو خانه ظالم بریزد اواره گردد

 

 

منبع : طلسمات طم طم هندی ص 139

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.