دعا برای عزل حكم ظالم

در آثار این سوره از پیامبراكرم نقل شده است: اگر سوره صاد را بنویسند و آنگاه زیر جایگاه و

مسند قاضی یا والی(بدكار) نهاده شود سه روز بیشتر در مسندش نمی ماند و عیب هایش

آشكار شده و عزل می شود اطرافیانش از دورش كنار می روند

منبع : تفسیرالبرهان،ج4، ص 639

رسواشدن حاکم ظالم :

از امام صادق علیه السلام نیز نقل شده است: هر كس سوره صاد را بنویسد و در ظرفی شیشه ای

قرار داده و پس از سوراخ كردن آن ظرف، آن را زیر جایگاه نشستن قاضی بیدادگر یا عامل نظامی و

انتظامی بدكار قرار داده شود، سه روز بیشتر در آن جایگاه نخواهد بود و عیب هایش آشكار شده

و ارزش و جایگاهش نزد مردم از بین رفته و امرش اطاعت نمی شود و همچنان در سختی و تنگی

خواهد بود

منبع : تفسیرالبرهان،ج4، ص 639

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.