ذکر جهت امان از ظلم ظالم

حضرت امام رضا علیه السلام فرمودند : هر کس اسم شریف الجبار را بگوید از ظالم و ظلم محفوظ بماند و هر

کس ار پادشاه بترسد در برابر او دوازده بار بخواند از شر او ایمن می گردد و هر پادشاهی که می خواهد

حکومتش پابرجا باشد و دشمن بر او غالب نشود در قرائت این اسم شریف مداومت ورزد و بعد از نماز صبح

206 مرتبه بگوید .

 

 

منبع : بحر الغرائب ص 32 و33

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.