ذکر جهت خلاصی از قید ظالم

حضرت امام رضا علیه السلام می فرمایند : هر کس بخواهد مظلوم و بیچاره ای را از قید ظالمی

خلاص کند ده بار ذکر شریف الرئوف را در مقابل آن ظالم بخواند شفاعت او را درباره آن مظلوم

قبول می کند و او را آزاد می سازد

 

 

منبع : بحرالغرائب ص 126

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.