ذکر جهت صبر و تحمل بر ستم ظالم

حضرت امام رضا علیه السلام می فرمایند : هر کسی نتواند بر جفای ظالمی تحمل و صبر

نماید اسم مبارک المنتقم   را ورد خود ساخته و هر روز جمعه 660 بار بخواند چون سه شب

جمعه مداومت کند خصمش مقهور او می گردد یا خودش از راه پوزش آمده و صلح نماید

 

منبع : بحرالغرائب ص 125

 

 

 

One comment on “ذکر جهت صبر و تحمل بر ستم ظالم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.