ذکر جهت نجات از شر ظالمان

اگر بعد از نماز صبح قبل از آن که به سخن دنیا تکلم کرده باشد 3102

بار ذکر شریف العدل را بگوید خدای متعال شر ظالمان را از سر او کم

می کند و مظفر و منصور می گردد و اسرار غریبی از باطن خود مشاهده

می کند ( باید بعد از ختم هر گاه که دعا می کند چهار مرتبه بگوید

یا عادل )

 

منبع : بحرالغرائب ص 61

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.