استخاره برای ماندن در شهری و اقامت در آن

استخاره برای ماندن در شهری و اقامت در آن :

 

از شیخ بهاء الدین ( شیخ بهایی ) این استخاره نقل شده و به دفعات متعدد امتحان و تجربه شده و صحیح است

این استخاره برای ماندن در شهری و اقامت در آن است بر اینکه آیا عاقبت ماندن در آن جا موجب سعادت است

یا موجب نکبت و سختی خواهد بود .

ابتدا نام خود و نام موجب آن شهر را به حساب جمل درآورده ( به حساب ابجد کبیر ) و سپس تقسیم بر چهار کند

چنانچه یکی بماند در آن مکان سختی و مشفت خواهد کشید و به هر طوری که شده باید از آن شهر خارج شود .

چنانچه دو باقی بماند حال او در آن مکان متوسط خواهد بود

چنانچه سه بماند رزق او در آن مکان زیاد باشد و روزگارش خوش و همراه با عزت و نعمت خواهد بود

چنانچه چهار بماند ( و چیزی در مخرج کسر باقی نباشد ) سعادت او در آن جاست و عمر را با دولت و توفیق به

سر خواهد برد

 

منبع : مخازن ج ۱ص ۱۸۷و ۱۸۸

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.