ختم برای ازدواج

5 مرتبه خواندن سوره یاسین در یک جلسه به شرط پاکیزه بودن و اینکه میان خواندن سخن

نگوید برای کسی که اراده ازدواج دارد خوب است و نیز هر که می خواهد ازدواج کند هفت روز

متوالی به شرط وجود زمان و مکان مناسب هر روز سه مرتبه سوره طه بخواند

 

منبع : تحفة الرضویة ص 155

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.