ختم مجرب برای دخترانی که خواستگار می آید اما ازدواجشان بهم می خورد

اگر ازدواج دختری سر نمی گیرد و خواستگار بیاید اما بهم بخورد سوره مبارکه طه را مقابل

قبله بر آب پاک بخوانند و دختر آن آبرا بر سر ریزد بزودی به خانه بخت رود و شوهر کند

 

 

منبع : طلسمات طم طم هندی ص 139

 

 

 

 

 

2 comments on “ختم مجرب برای دخترانی که خواستگار می آید اما ازدواجشان بهم می خورد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.