دعای مجرب برای ازدواج دختران

اگر بخت دختر بسته باشد و خواهی بگشایی بعدد سال که در عمر

او گذشته است به هر سالی 12 عدد خرما بیاورند و بر آن خرماها

سوره انا فتحنا و سوره یس و سوره اذا جاء نصر الله بخواند و خیرات کننند

بختش گشاده گردد

 

 

 

منبع : اسرار المقاصد ص 274

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.