دعای مجرب برای ازدواج دختران و پسران

بنویسید و با خود نگه دارید

یا معشر الرجال قد سلبت عقولکم حامله کتابی هذا کسلب الثمره من شجرها والحبه من أکمامها والزهر من هیاکله وألقیت علیکم محبه وعشقا ومیلا وتهیجا لا طاقه لکم بالجلوس حتى یتزوجها واحدا منکم باهلعلنیه حرکوا الأرواح الروحانیه المتکفله بالزواج فینظرون إلى حامله کتابی هذا کنظر الشمس المنیر وکنظر زلیخه لیوسف علیه السلام انحلت عقدتها واقترب ازواجها آمین آمین آمین

 

 

One comment on “دعای مجرب برای ازدواج دختران و پسران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.