دعا جهت گرفتن جواب مثبت در خواستگاری

از پیامبر اكرم صلی الله علیه و آله وسلم نقل شده: هر كس سوره طه را بنویسد و در پارچه

سبزی قرار داده و به خواستگاری برود،خواستگاری اش رد نمی شود و حاجتش برآورده می شود

منبع : تفسیرالبرهان، ج3، ص696

آسان شدن ازدواج :

روایت از امام صادق علیه السلام: هر كس كه خواستگاری ندارد یا به خواستگاریش جواب

نمی دهند سوره طه را بنویسد و بشوید و آب آن را بر صورت خود بریزد، خداوند ازدواجش

را آسان می كند.

منبع :تفسیرالبرهان، ج3، ص696

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.