ختم جهت مبارک شدن معامله

ار حضرت امام جعفر صادق علیه السلام منقول است : هر کس با ایمان سوره مبارکه

حجر را در وقت خرید و فروش با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن بخواند آن معامله

بر وی مبارک می گردد

 

منبع : خواص آیات قرآن مجید ص 98

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.