دعا برای خیر و برکت در تجارت

اگر کسی سوره مبارکه ابراهیم را با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن بنویسد

و در سفر با خود دارد خیر و برکت در تجارت او به ظهور آید

 

 

منبع : خواص آیات قرآن کریم ص 95

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.